akdaş

PolitikamızGeri

KALİTE, ÇEVRE, İSG POLİTİKAMIZ

AKDAŞ A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanlarımıza olan duyarlılığımız ile tüm faaliyetlerimizde;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi, yürürlükteki yasal şartlar, üyesi olduğu kuruluşların şartları ve güncelleşen mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Teknolojik değişiklikleri takip edip uygulamayı,
 • Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 • Tedarikçilerle sağlam temelli bir işbirliği kurmayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı, insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı, 
 • Tüm çalışanımızın desteğine, üretkenliğine güvenerek ve farkındalığı artırarak; yönetim sistemlerine katılımlarını sağlamayı ve verilecek sürekli eğitimlerle bilinçlendirmeyi, hedeflerin başarılmasında katkı sağlamaları için gerekli olan bilince ulaşmaları yönünde her türlü bilgilendirme faaliyetleri kesintisiz devam ettirmeyi,
 • Çalışanlarımızın aktif, yapıcı, yaratıcı ve sürekli katılımları ile entegre yönetim sistemimizin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı,
 • Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,
 • Tüm kademe ve bölümler bazında şirketin,  çalışanların, müşterilerin ve çalışılan diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizlilikleri ve özel bilgilerinin korunmasını sağlamayı,
 • Görev ya da yapılan iş dolayısıyla öğrenilen;  ilgililere, üçüncü kişilere,  işveren ve işyerine ya da işyerinde yürütülmekte olan işlere ait gizli kalması gereken bilgi ve sırların, izin ve gereklilik dışında ifşa edilmemesini sağlamayı,
 • Müşteri, tedarikçi, taşeron ve diğer ikinci ve üçüncü taraflardan (şahıs ve/veya şirketlerden)  ayni veya nakdi çıkar ve menfaat sağlanmaması amacıyla sistem oluşturulmayı ve sürekliliğinin, uygulanabilirliğinin garanti altına alınmasını sağlamayı,
 • Çevre kirliliğinin, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların yaptıkları görevlerin önem ve uygunluğunun farkında olmaları sağlamayı,
 • İlgili tüm tarafların; kuruluş adına çalışan kişilerin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve çevremizin faaliyetlerimiz nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı ve/veya en aza indirmeyi, eğitim imkanı sağlayarak bilinçlendirmeyi, 
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

 

Taahhüt ediyoruz.


M.NİYAZİ AKDAŞ

GENEL MÜDÜR